Cyngor Cymuned

Mae Cyngor Cymuned Ysbyty Ystwyth yn cynnwys 8 aelod etholedigac yn cynrychioli trigolion Ysbyty Ystwyth, Pontrhdydygroes a New Row. Mae'r cyngor yn cwrdd ar y trydydd dydd Llun o bob mis yn Neuadd y Pentref ac mae croeso i aelodau or cyhoedd fod yn bresennol.

Does dim cyfarfodydd yn Mis Awst a Rhagfyr