Cynghorwyr Cymuned

Enw Cyfeiriad Rhif Cyswllt

Cadeirydd Eifion Smith

Noddfa, Pontrhydygroes  

Is-Gadeirydd          Peter White

Maesglas Uchaf,    Ysbyty Ystwyth  
Cynghorwyr    
Sheena Duller Tan y Gro Ysbyty Ystwyth.  
Lorraine Sanders     Ysgubor Hen Pontrhydygroes  
Gwyneth Davies Maenarthur, New Row, Pontrhydygroes  
Ifan Jones Evans Rhosyrhiw, Pontrhydygroes  
Christian Pateman Gwarffordd, Pontrhydygroes  
Gary Davies      6 Heol Maesglas,   Ysbyty Ystwyth  

Clerc

Ian Williams

6 Maesyderi, Pontrhydygroes, SY25 6DL

01974 282387

ian.williams06@btopenworld.com