2015                                                                         2016

20ed Ebrill, 7.30yh yn Neuadd y Pentref                         18ed Ionawr, 7.30yh yn Neuadd y Pentref

Cofnodion                                                                    15ed Chwefror, 7.30pm yn Neuadd y Pentref 

27ain Mai, Pwyllgor Blynyddol                                       21ain Mawrth, 7.30yh yn Neuadd y Pentref                                     

15ed Mehefin, 7.30yh yn Neuadd y Pentref

Cofnodion                                     

20ed Gorffennaf, 7.30yh yn Neuadd y Pentref  

Cofnodion

AWST, DIM CYFARFOD

21ain Medi, 7.30yh yn Neuadd y Pentref  

Cofnodion

19ed Hydref,7.30yh yn Neuadd y Pentref  

16ed Tachwedd, 7.30yh yn Neuadd y Pentref 

RHAGFYR, DIM CYFARFOD