Pwyllgor

Cadeirydd: Mrs Amy Pateman.

Ysgrifenyddes: Mrs Fiona McNally.

Trysorydd: Mr Ian Williams.

Aelodau Pwyllgor: Brian Thomas, Maria Williams, Eifion Smith, Brandon Bonning, Delyth Mair, Emma Coates,